برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > لوازم جانبی کامپیوتر > Multimedia Speakers بلندگو
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

فهرست تمام Multimedia Speakers بلندگو ، باند ، اسپیکر ها Speakerbands

خرید و فروش Multimedia Speakers بلندگو ، باند ، اسپیکر های دست دوم

مشخصات و قیمت Multimedia Speakers بلندگو ، باند ، اسپیکر

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Acme SN-101Multimedia Speakers بلندگو Acme SN-101نوع آکوستیک : 2.0 ، توان خروجی : 2x0،7 ، باند فرکانسی : 100-18000 ، نسبت سیگنال - نویز : داده نشده ، وزن دستگاه : داده نشده ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Gembird WCS-731Multimedia Speakers بلندگو Gembird WCS-731نوع آکوستیک : 2.1 ، توان خروجی : 2x1 ، باند فرکانسی : 200-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 52 ، وزن دستگاه : 1،38 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Golden Field G1-BMultimedia Speakers بلندگو Golden Field G1-Bنوع آکوستیک : 2.1 ، توان خروجی : 2x8 ، باند فرکانسی : 150-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 75 ، وزن دستگاه : 4،3 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Golden Field G6-BMultimedia Speakers بلندگو Golden Field G6-Bنوع آکوستیک : 2.1 ، توان خروجی : 2x8 ، باند فرکانسی : 150-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 65 ، وزن دستگاه : 5 ، 10000 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Golden Field G7-AMultimedia Speakers بلندگو Golden Field G7-Aنوع آکوستیک : 2.1 ، توان خروجی : 2x2،5 ، باند فرکانسی : 150-18000 ، نسبت سیگنال - نویز : 65 ، وزن دستگاه : 4،7 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Golden Field H2Multimedia Speakers بلندگو Golden Field H2نوع آکوستیک : 2.1 ، توان خروجی : 2x3 ، باند فرکانسی : 150-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 75 ، وزن دستگاه : داده نشده ، 15000 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Golden Field M2218Multimedia Speakers بلندگو Golden Field M2218نوع آکوستیک : 2.0 ، توان خروجی : 2x1،5 ، باند فرکانسی : 100-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 75 ، وزن دستگاه : داده نشده ، 10000 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Golden Field V1Multimedia Speakers بلندگو Golden Field V1نوع آکوستیک : 2.1 ، توان خروجی : 2x10 ، باند فرکانسی : 25-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 65 ، وزن دستگاه : داده نشده ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو 4U E-250Multimedia Speakers بلندگو 4U E-250نوع آکوستیک : 2.1 ، توان خروجی : 2x3 ، باند فرکانسی : 150-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 60 ، وزن دستگاه : داده نشده ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Divoom OmoMultimedia Speakers بلندگو Divoom Omoنوع آکوستیک : 2.0 ، توان خروجی : 2x2 ، باند فرکانسی : 100-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 70 ، وزن دستگاه : داده نشده ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو HP Digital Portable Speaker (WN483AA)Multimedia Speakers بلندگو HP Digital Portable Speaker (WN483AA)نوع آکوستیک : 2.0 ، توان خروجی : 2x1،1 ، باند فرکانسی : 180-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 78 ، وزن دستگاه : 0،198 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو HP Notebook Speakers (NN109AA)Multimedia Speakers بلندگو HP Notebook Speakers (NN109AA)نوع آکوستیک : 2.0 ، توان خروجی : 2x1 ، باند فرکانسی : 180-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 78 ، وزن دستگاه : 0،147 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-110Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-110نوع آکوستیک : 2.0 ، توان خروجی : 2x2 ، باند فرکانسی : 180-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 80 ، وزن دستگاه : 0،5 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-210Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-210نوع آکوستیک : 2.0 ، توان خروجی : 2x7 ، باند فرکانسی : 40-18000 ، نسبت سیگنال - نویز : 75 ، وزن دستگاه : 3 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-230Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-230نوع آکوستیک : 2.0 ، توان خروجی : 2x10 ، باند فرکانسی : 60-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 68 ، وزن دستگاه : 3،7 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-240Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-240نوع آکوستیک : 2.0 ، توان خروجی : 2x12 ، باند فرکانسی : 50-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 68 ، وزن دستگاه : 4،3 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-310Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-310نوع آکوستیک : 2.1 ، توان خروجی : 2x2،5 ، باند فرکانسی : 80-18000 ، نسبت سیگنال - نویز : 52 ، وزن دستگاه : داده نشده ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-340Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-340نوع آکوستیک : 2.1 ، توان خروجی : 2x10 ، باند فرکانسی : 20-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 60 ، وزن دستگاه : 6،5 ، 0 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-520Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-520نوع آکوستیک : 5.1 ، توان خروجی : 5x12 ، باند فرکانسی : 30-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 65 ، وزن دستگاه : 7،3 ، 250000 تومان
عکس Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-540Multimedia Speakers بلندگو Hardity sp-540نوع آکوستیک : 5.1 ، توان خروجی : 5x10 ، باند فرکانسی : 30-20000 ، نسبت سیگنال - نویز : 68 ، وزن دستگاه : 14 ، 0 تومان