برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > لوازم جانبی کامپیوتر > WEB-camera وب کم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

فهرست تمام WEB-camera وب کم ، وبکم ها Webcamera

خرید و فروش WEB-camera وب کم ، وبکم های دست دوم

مشخصات و قیمت WEB-camera وب کم ، وبکم

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس WEB-camera وب کم Genius FaceCam 2000 WEB-camera وب کم Genius FaceCam 2000مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 1600x1200/داده نشده ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Acme AC-02 WEB-camera وب کم Acme AC-02مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 320x240/30، 640x480/15 ، میکروفن داخلی : داده نشده ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-002 WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-002مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/15 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-033A WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-033Aمدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : داده نشده ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : داده نشده ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-107 WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-107مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/15 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : + "دیودی نور پس زمینه" ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-112A WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-112Aمدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 1280x1024/15 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-118 WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-118مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/15 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : داده نشده ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-119 WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-119مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/15 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : داده نشده ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-167B WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-167Bمدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/15 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : داده نشده ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-175C WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-175Cمدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/15 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-185 WEB-camera وب کم Codegen Super Power C-185مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/15 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم D-Link DCS-930 WEB-camera وب کم D-Link DCS-930مدل اتصال : بیسیم ، اینترفیس اتصال : 10/100BASE-TX Fast Ethernet / 802.11b/g/n WLAN ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/20، 320x240/30 ، میکروفن داخلی : ندارد ، فوکوس : اتوماتیک ، دید در شب : 1 Lux ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Genius FaceCam 1000 WEB-camera وب کم Genius FaceCam 1000مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 1280x720/30 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Genius FaceCam 300 WEB-camera وب کم Genius FaceCam 300مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/30 ، میکروفن داخلی : ندارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Genius IPCam 310R WEB-camera وب کم Genius IPCam 310Rمدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : Ethernet ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 640x480/30 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : دارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Grand i-See 206 WEB-camera وب کم Grand i-See 206مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 1280x1024/10، 640x480/30 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Grand i-See 264 WEB-camera وب کم Grand i-See 264مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 1280x1024/10، 640x480/30 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Grand i-See 278 WEB-camera وب کم Grand i-See 278مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 1280x1024/10، 640x480/30 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Grand i-See 509 WEB-camera وب کم Grand i-See 509مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 1280x1024/10، 640x480/30 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان
عکس WEB-camera وب کم Grand i-See 877 WEB-camera وب کم Grand i-See 877مدل اتصال : سیمی ، اینترفیس اتصال : USB ، وضوح تصویر/فرکانس کادر (فریم در ثانیه ) : 1280x1024/10، 640x480/30 ، میکروفن داخلی : دارد ، فوکوس : دستی ، دید در شب : ندارد ، 0 تومان