برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > کامپیوتر و قطعات > Mother Board مادر برد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

فهرست تمام Mother Board مادر برد ، مادر بورد ، مین بورد ، main board ها Mother Boards

خرید و فروش Mother Board مادر برد ، مادر بورد ، مین بورد ، main board های دست دوم

مشخصات و قیمت Mother Board مادر برد ، مادر بورد ، مین بورد ، main board

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس Mother Board مادر برد ASUS P5G41C-M LXMother Board مادر برد ASUS P5G41C-M LXسوکت CPU : Socket 775 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 4/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Biostar TH55B HDMother Board مادر برد Biostar TH55B HDسوکت CPU : Socket 1156 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 6/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد AsRock N68C-SMother Board مادر برد AsRock N68C-Sسوکت CPU : Socket AM2+ ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 4/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد MSI H55-GD65Mother Board مادر برد MSI H55-GD65سوکت CPU : Socket 1156 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 6/1 ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : VIA VT6308P ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Biostar TP45E ComboMother Board مادر برد Biostar TP45E Comboسوکت CPU : Socket 775 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 6/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-880GM-D2HMother Board مادر برد Gigabyte GA-880GM-D2Hسوکت CPU : Socket AM3 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 4/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد EliteGroup A890GXM-AMother Board مادر برد EliteGroup A890GXM-Aسوکت CPU : Socket AM3 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : ندارد ، SATA : ندارد ، SATA 3.0 : 5/- ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Biostar N68SMother Board مادر برد Biostar N68Sسوکت CPU : Socket AM2+ ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 2/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد MSI 870U-G55Mother Board مادر برد MSI 870U-G55سوکت CPU : Socket AM3 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 6/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : VIA VT6308P ، USB 3.0 : NEC uPD720200F1 ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد MSI G41M-P21Mother Board مادر برد MSI G41M-P21سوکت CPU : Socket 775 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 4/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-G41M-ComboMother Board مادر برد Gigabyte GA-G41M-Comboسوکت CPU : Socket 775 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 4/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد AsRock P55 Pro/USB3Mother Board مادر برد AsRock P55 Pro/USB3سوکت CPU : Socket 1156 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 7/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : Fresco FL1000G ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-M52LT-D3Mother Board مادر برد Gigabyte GA-M52LT-D3سوکت CPU : Socket AM3 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 2/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-M68MT-D3Mother Board مادر برد Gigabyte GA-M68MT-D3سوکت CPU : Socket AM3 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 4/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-MA74GMT-S2Mother Board مادر برد Gigabyte GA-MA74GMT-S2سوکت CPU : Socket AM3 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 4/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-X58-USB3Mother Board مادر برد Gigabyte GA-X58-USB3سوکت CPU : Socket 1366 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : ندارد ، SATA : 6/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : NEC D720200F1 ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-770T-D3LMother Board مادر برد Gigabyte GA-770T-D3Lسوکت CPU : Socket AM3 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 6/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-H55M-D2HMother Board مادر برد Gigabyte GA-H55M-D2Hسوکت CPU : Socket 1156 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 6/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-G41MT-D3Mother Board مادر برد Gigabyte GA-G41MT-D3سوکت CPU : Socket 775 ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 4/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان
عکس Mother Board مادر برد Gigabyte GA-MA770-ES3Mother Board مادر برد Gigabyte GA-MA770-ES3سوکت CPU : Socket AM2+ ، PCI Express x4 : ندارد ، IDE : 1/- ، SATA : 6/- ، SATA 3.0 : ندارد ، IEEE1394 - FireWire : ندارد ، USB 3.0 : ندارد ، 0 تومان