برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > صوتی > ضبط صوت خبرنگاری
1 2

فهرست تمام ضبط صوت خبرنگاری ، دیکتافون ها Dictaphone

خرید و فروش ضبط صوت خبرنگاری ، دیکتافون های دست دوم

مشخصات و قیمت ضبط صوت خبرنگاری ، دیکتافون

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus VN-8500PCضبط صوت خبرنگاری Olympus VN-8500PCنوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 1024 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 70-13000 ، وزن دستگاه : 66 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus VN-8600PCضبط صوت خبرنگاری Olympus VN-8600PCنوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 2048 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 70-19000 ، وزن دستگاه : 66 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus VN-8700PCضبط صوت خبرنگاری Olympus VN-8700PCنوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 4096 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 70-19000 ، وزن دستگاه : 66 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus WS-650Sضبط صوت خبرنگاری Olympus WS-650Sنوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 2048 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 40-20000 ، وزن دستگاه : 51 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus WS-750Mضبط صوت خبرنگاری Olympus WS-750Mنوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 4096 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 40-21000 ، وزن دستگاه : 51 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus WS-760Mضبط صوت خبرنگاری Olympus WS-760Mنوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 8192 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 200-13000 ، وزن دستگاه : 51 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus DM-3-E1ضبط صوت خبرنگاری Olympus DM-3-E1نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 4096 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 40 - 23000 ، وزن دستگاه : داده نشده ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus DM-5-E1ضبط صوت خبرنگاری Olympus DM-5-E1نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 8192 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 40-23000 ، وزن دستگاه : 98 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری TEAC VR-20ضبط صوت خبرنگاری TEAC VR-20نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : ندارد ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : داده نشده ، وزن دستگاه : 56 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus VN-7500ضبط صوت خبرنگاری Olympus VN-7500نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 2048 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 200-7900 ، وزن دستگاه : 63 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus LS-5ضبط صوت خبرنگاری Olympus LS-5نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 2048 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو/استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 70-20000 ، وزن دستگاه : 165 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-BX800ضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-BX800نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 2048 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 75-20000 ، وزن دستگاه : 71 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-PX820ضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-PX820نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 2048 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو/استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 75-20000 ، وزن دستگاه : 71 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus DM-550ضبط صوت خبرنگاری Olympus DM-550نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 4096 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو/استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 40 - 23000 ، وزن دستگاه : 84 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-UX200Bضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-UX200Bنوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 2048 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو/استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 40-20000 ، وزن دستگاه : 58 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-BX800 Mضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-BX800 Mنوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 2048 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو/استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 75-20000 ، وزن دستگاه : 71 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-UX300ضبط صوت خبرنگاری Sony ICD-UX300نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 4096 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو/استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 40-20000 ، وزن دستگاه : 58 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus DS-2400ضبط صوت خبرنگاری Olympus DS-2400نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : ندارد ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 200-7000 ، وزن دستگاه : 105 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Olympus DM-450ضبط صوت خبرنگاری Olympus DM-450نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : 2048 ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : مونو/استریو ، محدوده فرکانس ضبط صدا : 40-20000 ، وزن دستگاه : 84 ، 0 تومان
عکس ضبط صوت خبرنگاری Sanyo ICR-FP400ضبط صوت خبرنگاری Sanyo ICR-FP400نوع دستگاه : داده نشده ، حافظه : ندارد ، (Mono/Stereo)فرمت ضبط صدا : داده نشده ، محدوده فرکانس ضبط صدا : داده نشده ، وزن دستگاه : 52 ، 0 تومان