برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > بازی > کنسول های بازی
1 2 3

فهرست تمام کنسول های بازی ، ها Game Consoles

خرید و فروش کنسول های بازی ، های دست دوم

مشخصات و قیمت کنسول های بازی ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation 3 Slim 250 GBکنسول های بازی Sony PlayStation 3 Slim 250 GBمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 256MB، XDR ، حجم دیسک سخت : 250 ، مدل و حجم کارت گرافیک : NVIDIA RSX، 256MB GDDR3 ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation Portable 2000کنسول های بازی Sony PlayStation Portable 2000مدل کنسول : قابل حمل ، Ethernet : ندارد ، خروجی HDMI : ندارد ، مدل و حجم حافظه : 64+64 ، حجم دیسک سخت : ندارد ، مدل و حجم کارت گرافیک : داده نشده ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation Portable 3000کنسول های بازی Sony PlayStation Portable 3000مدل کنسول : قابل حمل ، Ethernet : ندارد ، خروجی HDMI : ندارد ، مدل و حجم حافظه : 64+64 ، حجم دیسک سخت : ندارد ، مدل و حجم کارت گرافیک : داده نشده ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Microsoft Xbox 360 S 250GBکنسول های بازی Microsoft Xbox 360 S 250GBمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 512MB، GDDR3; 700MB، DDR ، حجم دیسک سخت : 250 ، مدل و حجم کارت گرافیک : ATI C1/Xenos، 10MB eDRAM ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Microsoft Xbox 360 S 4GBکنسول های بازی Microsoft Xbox 360 S 4GBمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 512MB، GDDR3; 700MB، DDR ، حجم دیسک سخت : 4 ، مدل و حجم کارت گرافیک : ATI C1/Xenos، 10MB eDRAM ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Nintendo DS XLکنسول های بازی Nintendo DS XLمدل کنسول : قابل حمل ، Ethernet : ندارد ، خروجی HDMI : ندارد ، مدل و حجم حافظه : 4MB ، حجم دیسک سخت : ندارد ، مدل و حجم کارت گرافیک : ندارد ، منبع تغذیه : داده نشده ، 170000 تومان
عکس کنسول های بازی Genius HEEHA 100کنسول های بازی Genius HEEHA 100مدل کنسول : Manpack ، Ethernet : ندارد ، خروجی HDMI : ندارد ، مدل و حجم حافظه : 64 Mbit ، حجم دیسک سخت : ندارد ، مدل و حجم کارت گرافیک : داده نشده ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Genius HEEHA 200کنسول های بازی Genius HEEHA 200مدل کنسول : Manpack ، Ethernet : ندارد ، خروجی HDMI : ندارد ، مدل و حجم حافظه : 64 Mbit ، حجم دیسک سخت : ندارد ، مدل و حجم کارت گرافیک : داده نشده ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation 3 slim 160 GBکنسول های بازی Sony PlayStation 3 slim 160 GBمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 256MB، XDR ، حجم دیسک سخت : 160 ، مدل و حجم کارت گرافیک : NVIDIA RSX، 256MB GDDR3 ، منبع تغذیه : داده نشده ، 237500 تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation 3 slim 320 GBکنسول های بازی Sony PlayStation 3 slim 320 GBمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 256MB، XDR ، حجم دیسک سخت : 320 ، مدل و حجم کارت گرافیک : NVIDIA RSX، 256MB GDDR3 ، منبع تغذیه : داده نشده ، 700000 تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation 3 Slim 320 Gb Move Starter Packکنسول های بازی Sony PlayStation 3 Slim 320 Gb Move Starter Packمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 256MB، XDR ، حجم دیسک سخت : 320 ، مدل و حجم کارت گرافیک : NVIDIA RSX، 256MB GDDR3 ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation 3 250 GBکنسول های بازی Sony PlayStation 3 250 GBمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 256MB، XDR ، حجم دیسک سخت : 250 ، مدل و حجم کارت گرافیک : NVIDIA RSX، 256MB GDDR3 ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Microsoft Xbox 360 Arcadeکنسول های بازی Microsoft Xbox 360 Arcadeمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 512MB، GDDR3 ، حجم دیسک سخت : 512 MB "Flash memory" ، مدل و حجم کارت گرافیک : ATI C1/Xenos، 10MB DRAM ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation 3 120 GBکنسول های بازی Sony PlayStation 3 120 GBمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 256MB، XDR ، حجم دیسک سخت : 120 ، مدل و حجم کارت گرافیک : NVIDIA RSX، 256MB GDDR3 ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Microsoft Xbox 360 Eliteکنسول های بازی Microsoft Xbox 360 Eliteمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 512MB، GDDR3 ، حجم دیسک سخت : 120 ، مدل و حجم کارت گرافیک : ATI C1/Xenos، 10MB eDRAM ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation 2کنسول های بازی Sony PlayStation 2مدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : ندارد ، مدل و حجم حافظه : 32MB ، حجم دیسک سخت : ندارد ، مدل و حجم کارت گرافیک : GraPhics Synthesizer، 4MB ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Sony PlayStation 3 80 GBکنسول های بازی Sony PlayStation 3 80 GBمدل کنسول : ثابت ، Ethernet : دارد ، خروجی HDMI : دارد ، مدل و حجم حافظه : 256MB، XDR ، حجم دیسک سخت : 80 ، مدل و حجم کارت گرافیک : NVIDIA RSX، 256MB GDDR3 ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Nintendo DSکنسول های بازی Nintendo DSمدل کنسول : قابل حمل ، Ethernet : ندارد ، خروجی HDMI : ندارد ، مدل و حجم حافظه : 4MB ، حجم دیسک سخت : ندارد ، مدل و حجم کارت گرافیک : ندارد ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Nintendo DS Liteکنسول های بازی Nintendo DS Liteمدل کنسول : قابل حمل ، Ethernet : ندارد ، خروجی HDMI : ندارد ، مدل و حجم حافظه : داده نشده ، حجم دیسک سخت : ندارد ، مدل و حجم کارت گرافیک : ندارد ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان
عکس کنسول های بازی Nintendo Game Boy Advance SPکنسول های بازی Nintendo Game Boy Advance SPمدل کنسول : قابل حمل ، Ethernet : ندارد ، خروجی HDMI : ندارد ، مدل و حجم حافظه : 32+96KB "+256KB" ، حجم دیسک سخت : ندارد ، مدل و حجم کارت گرافیک : ندارد ، منبع تغذیه : داده نشده ، 0 تومان