برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > سرویس بهداشتی > سینک ظرفشویی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

فهرست تمام سینک ظرفشویی ، ها Kitchen Sinks

خرید و فروش سینک ظرفشویی ، های دست دوم

مشخصات و قیمت سینک ظرفشویی ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس سینک ظرفشویی AquaSanita Clarus SR100سینک ظرفشویی AquaSanita Clarus SR100شکل : گرد ، مدل ساخت : چند منظوره ، جنس : گرانیت ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 395x395x190 ، سرریز : دارد ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Bonvous ANGUL 78.51سینک ظرفشویی Bonvous ANGUL 78.51شکل : چهار ضلعی غیر منظم ، مدل ساخت : زاویه دار ، جنس : استیل 18/10 ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 350x390x180 ، سرریز : دارد ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Bonvous ELEGANT 60.44سینک ظرفشویی Bonvous ELEGANT 60.44شکل : بیضی ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل 18/10 ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 370x370x180 ، سرریز : دارد ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Bonvous ELEGANT 77.49سینک ظرفشویی Bonvous ELEGANT 77.49شکل : بیضی ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل 18/10 ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 375x375x180 ، سرریز : دارد ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Bonvous RECTAN 38.38سینک ظرفشویی Bonvous RECTAN 38.38شکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل 18/10 ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : داده نشده ، سرریز : دارد ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی AquaSanita Cuba SQC100سینک ظرفشویی AquaSanita Cuba SQC100شکل : مستطیل ، مدل ساخت : عمومی ، جنس : گرانیت ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 425x345x190 ، سرریز : دارد ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی AquaSanita Cuba SQC151سینک ظرفشویی AquaSanita Cuba SQC151شکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : گرانیت ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 345x425x190 ، سرریز : دارد ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی AquaSanita Notus SQ-101سینک ظرفشویی AquaSanita Notus SQ-101شکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : گرانیت ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 320x390x185 ، سرریز : دارد ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی AquaSanita Notus SQ-102سینک ظرفشویی AquaSanita Notus SQ-102شکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : گرانیت ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 320x390x185 ، سرریز : دارد ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (100x50) 1 1/2B 1Dسینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (100x50) 1 1/2B 1Dشکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x180 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (62x50) 1 1/2Bسینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (62x50) 1 1/2Bشکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x180 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (79x50) 1B 1Dسینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (79x50) 1B 1Dشکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x180 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (79x50) 2Bسینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (79x50) 2Bشکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 2 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x180 ، سرریز : داده نشده ، 65000 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (86x50) 1B 1Dسینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (86x50) 1B 1Dشکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x180 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (86x50) 2Bسینک ظرفشویی Pyramis Amaltia (86x50) 2Bشکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 2 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x180 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Medusa Corner 1 1/2B 2Dسینک ظرفشویی Pyramis Medusa Corner 1 1/2B 2Dشکل : چهار ضلعی غیر منظم ، مدل ساخت : زاویه دار ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x180 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Medusa Corner 1B 2Dسینک ظرفشویی Pyramis Medusa Corner 1B 2Dشکل : چهار ضلعی غیر منظم ، مدل ساخت : زاویه دار ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x180 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Sparta (100x50) 1 1/2B 1Dسینک ظرفشویی Pyramis Sparta (100x50) 1 1/2B 1Dشکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x150 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Sparta (116x50) 2B 1Dسینک ظرفشویی Pyramis Sparta (116x50) 2B 1Dشکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 2 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x150 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان
عکس سینک ظرفشویی Pyramis Sparta (79x50) 1B 1Dسینک ظرفشویی Pyramis Sparta (79x50) 1B 1Dشکل : مستطیل ، مدل ساخت : چرخشی ، جنس : استیل ، تعداد سینکها : 1 ، اندازه سینک اصلی : 340x400x150 ، سرریز : داده نشده ، 0 تومان