برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > سرویس بهداشتی > دوش حمام
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

فهرست تمام دوش حمام ، ها Bathroom Showers

خرید و فروش دوش حمام ، های دست دوم

مشخصات و قیمت دوش حمام ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس دوش حمام Hansgrohe Raindance E Showerpipe 27149000دوش حمام Hansgrohe Raindance E Showerpipe 27149000نوع دستگاه : سیستم دوش ، قطر : 420 "دوش فوقانی" ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوش حمام Hansgrohe Raindance Showerpipe 27142000دوش حمام Hansgrohe Raindance Showerpipe 27142000نوع دستگاه : دوش کامل ، قطر : دوش بالایی - 240، دوش دستی - 100 ، حداقل فشار آب : دوش دستی برای گرم کردن از ۲۱ kW ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : ندارد ، 0 تومان
عکس دوش حمام Hansgrohe Raindance Showerpipe 27147000دوش حمام Hansgrohe Raindance Showerpipe 27147000نوع دستگاه : دوش کامل ، قطر : دوش بالایی - 240، دوش دستی - 100 ، حداقل فشار آب : دوش دستی برای گرم کردن از ۲۱ kW ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : ندارد ، 0 تومان
عکس دوش حمام Hansgrohe Raindance Showerpipe 27191000دوش حمام Hansgrohe Raindance Showerpipe 27191000نوع دستگاه : دوش کامل ، قطر : دوش بالایی - 240، دوش دستی - 100 ، حداقل فشار آب : حداقل ۰.۱۵ MPa ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : ندارد ، 0 تومان
عکس دوش حمام Hansgrohe ShowerPipe Swing Showerpipe 26382000دوش حمام Hansgrohe ShowerPipe Swing Showerpipe 26382000نوع دستگاه : دوش کامل ، قطر : دوش بالایی - 240، دوش دستی - 100 ، حداقل فشار آب : 2،5 Bar ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : ندارد ، 0 تومان
عکس دوش حمام Kludi A-QAs 6573005دوش حمام Kludi A-QAs 6573005نوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : داده نشده ، ارتفاع : 600 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Kludi Esprit 5610005دوش حمام Kludi Esprit 5610005نوع دستگاه : دوش دستی ، قطر : 120x120 ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : ندارد ، ارتفاع : ندارد ، 0 تومان
عکس دوش حمام Kludi Freshline 100 6514105دوش حمام Kludi Freshline 100 6514105نوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : 900 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Kludi Freshline 100 6555005دوش حمام Kludi Freshline 100 6555005نوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : 88 ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : ندارد ، 0 تومان
عکس دوش حمام Kludi Freshline 200 6523105دوش حمام Kludi Freshline 200 6523105نوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : 600 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Kludi Freshline 6515005دوش حمام Kludi Freshline 6515005نوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : 88 ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : ندارد ، 0 تومان
عکس دوش حمام Kludi Sirena 1S 6213105دوش حمام Kludi Sirena 1S 6213105نوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : 600 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Kludi Sirena 2S 6223105دوش حمام Kludi Sirena 2S 6223105نوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : 600 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Kludi Sirena 3S 6233105دوش حمام Kludi Sirena 3S 6233105نوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1600 ، ارتفاع : 600 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Nikles 4S-Blade A755.TX.02B05N08دوش حمام Nikles 4S-Blade A755.TX.02B05N08نوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1500 ، ارتفاع : 875 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Nikles 4S-Blade A756.NX.01B.05Nدوش حمام Nikles 4S-Blade A756.NX.01B.05Nنوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1500 ، ارتفاع : 875 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Nikles 4S-Blade A756.NX.07B.05Nدوش حمام Nikles 4S-Blade A756.NX.07B.05Nنوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1500 ، ارتفاع : 890 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Nikles 4S-Blade A758.XX.08B.05Nدوش حمام Nikles 4S-Blade A758.XX.08B.05Nنوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : داده نشده ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1500 ، ارتفاع : 895 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Nikles Architect 56 Renovation A52MS.24.022.05Nدوش حمام Nikles Architect 56 Renovation A52MS.24.022.05Nنوع دستگاه : دوش کامل ، قطر : 120 ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1500 ، ارتفاع : 1349 ، 0 تومان
عکس دوش حمام Nikles Pure 140 Airdrop A780.00.281.05Nدوش حمام Nikles Pure 140 Airdrop A780.00.281.05Nنوع دستگاه : دوش کامل (مجموعه) ، قطر : 105 ، حداقل فشار آب : داده نشده ، جنس : داده نشده ، طول : 1500 ، ارتفاع : 900 ، 0 تومان