برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > ابزار آلات > سمباده برقی
1 2 3 4 5

فهرست تمام سمباده برقی ، ها Belt Sanders

خرید و فروش سمباده برقی ، های دست دوم

مشخصات و قیمت سمباده برقی ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس سمباده برقی AEG HBS 1000 Eسمباده برقی AEG HBS 1000 Eتغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 1010 ، سرعت چرخش لنت : 240-450 ، اندازه لنت سمباده : 75x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 5،1 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Black&Decker KA85سمباده برقی Black&Decker KA85تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 600 ، سرعت چرخش لنت : 200 ، اندازه لنت سمباده : 75x457 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3،1 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Black&Decker KA86سمباده برقی Black&Decker KA86تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 650 ، سرعت چرخش لنت : 206 ، اندازه لنت سمباده : 75x457 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3،1 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Black&Decker KA88سمباده برقی Black&Decker KA88تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 720 ، سرعت چرخش لنت : 250 ، اندازه لنت سمباده : 75x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3،5 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Black&Decker XTA80EKسمباده برقی Black&Decker XTA80EKتغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 750 ، سرعت چرخش لنت : 80-250 ، اندازه لنت سمباده : 75x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3،5 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی BlauCraft BBS 900Eiسمباده برقی BlauCraft BBS 900Eiتغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 900 ، سرعت چرخش لنت : 380 ، اندازه لنت سمباده : 76x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3،5 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Bosch GBS 75 AEسمباده برقی Bosch GBS 75 AEتغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 750 ، سرعت چرخش لنت : 200-330 ، اندازه لنت سمباده : 75x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3،4 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Bosch PBS 7 Aسمباده برقی Bosch PBS 7 Aتغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 600 ، سرعت چرخش لنت : 250 ، اندازه لنت سمباده : 75x457 ، مقدار تولید صدا : 89 ، وزن : 2،4 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Craft CBS 820 Sسمباده برقی Craft CBS 820 Sتغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 820 ، سرعت چرخش لنت : 200 ، اندازه لنت سمباده : 76x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Craft CBS 920سمباده برقی Craft CBS 920تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 920 ، سرعت چرخش لنت : 350 ، اندازه لنت سمباده : 76x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Craft CBS 950سمباده برقی Craft CBS 950تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 950 ، سرعت چرخش لنت : 150-360 ، اندازه لنت سمباده : 76x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Defiant DBS-800سمباده برقی Defiant DBS-800تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 800 ، سرعت چرخش لنت : 290 ، اندازه لنت سمباده : 76x457 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Defiant DBS-900سمباده برقی Defiant DBS-900تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 900 ، سرعت چرخش لنت : 380 ، اندازه لنت سمباده : 76x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سمباده برقی DeWALT DW433سمباده برقی DeWALT DW433تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 800 ، سرعت چرخش لنت : 259-427 ، اندازه لنت سمباده : 75x533 ، مقدار تولید صدا : 85-94 ، وزن : 5،6 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی DWT BS-650سمباده برقی DWT BS-650تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 650 ، سرعت چرخش لنت : 200 ، اندازه لنت سمباده : 75x457 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی DWT BS-900 VSسمباده برقی DWT BS-900 VSتغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 900 ، سرعت چرخش لنت : 320 ، اندازه لنت سمباده : 75x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3،3 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Einhell BBS 1200سمباده برقی Einhell BBS 1200تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 1200 ، سرعت چرخش لنت : 480 ، اندازه لنت سمباده : 100x610 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 6،8 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Einhell BBS 720سمباده برقی Einhell BBS 720تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 720 ، سرعت چرخش لنت : 200 ، اندازه لنت سمباده : 76x457 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3،3 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Einhell BT-BS 1200سمباده برقی Einhell BT-BS 1200تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 1200 ، سرعت چرخش لنت : 480 ، اندازه لنت سمباده : 100x610 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 6،4 ، 0 تومان
عکس سمباده برقی Einhell E-BS 800سمباده برقی Einhell E-BS 800تغذیه : برق شهری ، مصرف برق : 800 ، سرعت چرخش لنت : 360 ، اندازه لنت سمباده : 75x533 ، مقدار تولید صدا : داده نشده ، وزن : 3،6 ، 0 تومان