برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > وسایل باغ و باغچه > اره برقی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

فهرست تمام اره برقی ، ها Chainsaws

خرید و فروش اره برقی ، های دست دوم

مشخصات و قیمت اره برقی ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس اره برقی Bosch AKE 30 LIاره برقی Bosch AKE 30 LIنوع دستگاه : اره تسمه ای ، حجم سیلندر : ندارد ، حجم باک سوخت : ندارد ، سرعت گردش تسمه : داده نشده "8" ، وزن دستگاه : 5،2 ، 0 تومان
عکس اره برقی Makita DCS4301-38اره برقی Makita DCS4301-38نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 42 ، حجم باک سوخت : 0،48 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 4،8 ، 0 تومان
عکس اره برقی MTD ECS 20/40اره برقی MTD ECS 20/40نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : ندارد ، حجم باک سوخت : ندارد ، سرعت گردش تسمه : داده نشده (10) ، وزن دستگاه : 4،25 ، 0 تومان
عکس اره برقی Odwerk MS 405اره برقی Odwerk MS 405نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 41،1 ، حجم باک سوخت : داده نشده ، سرعت گردش تسمه : داده نشده (13،5) ، وزن دستگاه : 6،5 ، 0 تومان
عکس اره برقی Odwerk MS 50اره برقی Odwerk MS 50نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 49،3 ، حجم باک سوخت : 0،52 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 7،5 ، 0 تومان
عکس اره برقی Odwerk MS 505اره برقی Odwerk MS 505نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 66 ، حجم باک سوخت : داده نشده ، سرعت گردش تسمه : داده نشده (13،5) ، وزن دستگاه : 9 ، 0 تومان
عکس اره برقی Oleo-Mac GS 44 41Rاره برقی Oleo-Mac GS 44 41Rنوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 42،9 ، حجم باک سوخت : 0،36 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 4،3 ، 0 تومان
عکس اره برقی Oleo-Mac GS 44 46Rاره برقی Oleo-Mac GS 44 46Rنوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 42،9 ، حجم باک سوخت : 0،36 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 4،3 ، 0 تومان
عکس اره برقی Ryobi PCN 3335اره برقی Ryobi PCN 3335نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 33 ، حجم باک سوخت : 0،575 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 4،4 ، 0 تومان
عکس اره برقی Ryobi PCN 4550اره برقی Ryobi PCN 4550نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 45 ، حجم باک سوخت : 0،55 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 4،8 ، 0 تومان
عکس اره برقی STERN CSG-3816+اره برقی STERN CSG-3816+نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 38 ، حجم باک سوخت : 0،296 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 5،1 ، 0 تومان
عکس اره برقی Sturm GC99374اره برقی Sturm GC99374نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 37،8 ، حجم باک سوخت : 0،31 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 4،15 ، 0 تومان
عکس اره برقی Sturm GC99376اره برقی Sturm GC99376نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 37،8 ، حجم باک سوخت : 0،31 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 4،2 ، 0 تومان
عکس اره برقی Sturm GC99502اره برقی Sturm GC99502نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 49،3 ، حجم باک سوخت : 0،55 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 6 ، 0 تومان
عکس اره برقی Alpina A 3700اره برقی Alpina A 3700نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 37،2 ، حجم باک سوخت : 0،31 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده (17،1) ، وزن دستگاه : 4،5 ، 0 تومان
عکس اره برقی Alpina A 4000اره برقی Alpina A 4000نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 40،1 ، حجم باک سوخت : 0،31 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده (17،1) ، وزن دستگاه : 4،6 ، 0 تومان
عکس اره برقی Alpina A 4500اره برقی Alpina A 4500نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 45 ، حجم باک سوخت : 0،55 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده (17،3) ، وزن دستگاه : 5،3 ، 0 تومان
عکس اره برقی Jonsered CS 2156اره برقی Jonsered CS 2156نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 56،5 ، حجم باک سوخت : 0،68 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 5،6 ، 0 تومان
عکس اره برقی Maruyama MCV3100اره برقی Maruyama MCV3100نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : 30،1 ، حجم باک سوخت : 0،24 ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 3،3 ، 0 تومان
عکس اره برقی Odwerk BKE 35اره برقی Odwerk BKE 35نوع دستگاه : اره زنجیری برقی ، حجم سیلندر : ندارد ، حجم باک سوخت : ندارد ، سرعت گردش تسمه : داده نشده ، وزن دستگاه : 4،4 ، 0 تومان