برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > وسایل باغ و باغچه > پله کان و نردبان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

فهرست تمام پله کان و نردبان ، ها Stairs Ladders

خرید و فروش پله کان و نردبان ، های دست دوم

مشخصات و قیمت پله کان و نردبان ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس پله کان و نردبان SGB Easiway 3پله کان و نردبان SGB Easiway 3نوع : نردبان سه تکه ای ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 12 ، عرض پلکان : 35،2 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان SGB Spacemaker 2پله کان و نردبان SGB Spacemaker 2نوع : نردبان ۲ تکه ای ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : داده نشده ، عرض پلکان : داده نشده ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Topex ۶ پله ایپله کان و نردبان Topex ۶ پله اینوع : نردبان یک طرفه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 6 ، عرض پلکان : 37 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Topex ۳ پله ایپله کان و نردبان Topex ۳ پله اینوع : نردبان یک طرفه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 3 ، عرض پلکان : 37 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Topex ۴ پله ایپله کان و نردبان Topex ۴ پله اینوع : نردبان یک طرفه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 4 ، عرض پلکان : 37 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Topex ۵ پله ایپله کان و نردبان Topex ۵ پله اینوع : نردبان یک طرفه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 5 ، عرض پلکان : 37 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Vinco Ladder 3پله کان و نردبان Vinco Ladder 3نوع : نردبان یک طرفه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 3 ، عرض پلکان : 42 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Vinco Ladder 4پله کان و نردبان Vinco Ladder 4نوع : نردبان یک طرفه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 4 ، عرض پلکان : 44 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Vinco Ladder 5پله کان و نردبان Vinco Ladder 5نوع : نردبان یک طرفه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 5 ، عرض پلکان : 46 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Vinco Ladder 6پله کان و نردبان Vinco Ladder 6نوع : نردبان یک طرفه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 6 ، عرض پلکان : 49 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Vinco Ladder 8پله کان و نردبان Vinco Ladder 8نوع : نردبان یک تکه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 8 ، عرض پلکان : 34 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Vinco Ladder 9پله کان و نردبان Vinco Ladder 9نوع : نردبان یک تکه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 9 ، عرض پلکان : 34 ، ارتفاع به عنوان نردبان : ندارد ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Forte 4x4 (FE4x4)پله کان و نردبان Forte 4x4 (FE4x4)نوع : نردبان دو تکه ، جنس : آلومینیوم ، تعداد پله : 4+4 ، عرض پلکان : ندارد ، ارتفاع به عنوان نردبان : 2،27 ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Axial 2x11 (تاشو)پله کان و نردبان Axial 2x11 (تاشو)نوع : نردبان دو تکه ، جنس : آلومینیومی ، تعداد پله : 11 ، عرض پلکان : 41 ، ارتفاع به عنوان نردبان : 3،9 ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Axial 2x9 (تاشو)پله کان و نردبان Axial 2x9 (تاشو)نوع : نردبان دو تکه ، جنس : آلومینیومی ، تعداد پله : 9 ، عرض پلکان : 41 ، ارتفاع به عنوان نردبان : 2،3 ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Axial AX150 3x11پله کان و نردبان Axial AX150 3x11نوع : نردبان سه تکه ای عمومی ، جنس : آلومینیومی ، تعداد پله : 11 ، عرض پلکان : 40 ، ارتفاع به عنوان نردبان : 4،07 ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Axial AX150 3x13پله کان و نردبان Axial AX150 3x13نوع : نردبان سه تکه ای عمومی ، جنس : آلومینیومی ، تعداد پله : 13 ، عرض پلکان : 40 ، ارتفاع به عنوان نردبان : 4،79 ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Axial AX150 3x7پله کان و نردبان Axial AX150 3x7نوع : نردبان سه تکه ای عمومی ، جنس : آلومینیومی ، تعداد پله : 7 ، عرض پلکان : 40 ، ارتفاع به عنوان نردبان : 2،51 ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Axial AX150 3x9پله کان و نردبان Axial AX150 3x9نوع : نردبان سه تکه ای عمومی ، جنس : آلومینیومی ، تعداد پله : 9 ، عرض پلکان : 40 ، ارتفاع به عنوان نردبان : 3،38 ، 0 تومان
عکس پله کان و نردبان Axial AX300 3x12پله کان و نردبان Axial AX300 3x12نوع : نردبان سه تکه ای عمومی ، جنس : آلومینیومی ، تعداد پله : 12 ، عرض پلکان : 40 ، ارتفاع به عنوان نردبان : 5،08 ، 0 تومان