برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > اسکی،پاتیناژ > چوب اسکی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

فهرست تمام چوب اسکی ، ها Skiing

خرید و فروش چوب اسکی ، های دست دوم

مشخصات و قیمت چوب اسکی ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس چوب اسکی Rossignol Attraxion VIII Echo (2010/2011)چوب اسکی Rossignol Attraxion VIII Echo (2010/2011)مدل : کوهستان ، نوع سواری : All Mountain ، سطح سوارکاری : متوسط ، جنسیت : بانوان ، سن : بزرگسالان ، فرم : داده نشده ، طول : 146 / 154 / 162 ، عرض دماغه : 127 ، عرض کمر : 75 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Rossignol Radical 8SL WC Oversize (2010/2011)چوب اسکی Rossignol Radical 8SL WC Oversize (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Slalom ، سطح سوارکاری : با تجربه/حرفه ای ، جنسیت : زنانه ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : هدایتی ، طول : 155 / 160 / 165 / 170 / 175 ، عرض دماغه : 124 ، عرض کمر : 70 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Rossignol Radical 9GS WC Oversize (2010/2011)چوب اسکی Rossignol Radical 9GS WC Oversize (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Giant SLaLoM ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه/حرفه ای ، جنسیت : زنانه ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : هدایتی ، طول : 160 / 165 / 170 / 175 / 180 ، عرض دماغه : 124 ، عرض کمر : 80 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Rossignol S.80 (2010/2011)چوب اسکی Rossignol S.80 (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : ALL Mountain/Freeride ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : هدایتی ، طول : 155 / 160 / 165 / 170 / 175 / 180 / 185 ، عرض دماغه : 122 ، عرض کمر : 80 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Rossignol S3.98 (2010/2011)چوب اسکی Rossignol S3.98 (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Freeride/FreestyLe ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : دوقلو ، طول : 159 / 168 / 177 / 186 ، عرض دماغه : 124 / 124،2 / 127،3 / 128 ، عرض کمر : 96 / 98 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Rossignol S4 Jib (2010/2011)چوب اسکی Rossignol S4 Jib (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Freeride/Park&Pipe ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : دوقلو ، طول : 160 / 167 / 174 / 181 ، عرض دماغه : 116 ، عرض کمر : 84 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Rossignol S5 Jib (2010/2011)چوب اسکی Rossignol S5 Jib (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Freeride/Park&Pipe ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه/حرفه ای ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : دوقلو ، طول : 171 / 178 / 185 ، عرض دماغه : 124 / 126 / 128 ، عرض کمر : 94 / 96 / 98 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : 3730 ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Rossignol S6 Jib (2010/2011)چوب اسکی Rossignol S6 Jib (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Freeride/Park&Pipe ، سطح سوارکاری : با تجربه/حرفه ای ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : دوقلو ، طول : 174 / 186 ، عرض دماغه : 135،9 / 139،9 ، عرض کمر : 106 / 110 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Rossignol S7.117 by Caia Koopman (2010/2011)چوب اسکی Rossignol S7.117 by Caia Koopman (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Freeride ، سطح سوارکاری : در حال آموزش/متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : هدایتی ، طول : 178 / 188 / 195 ، عرض دماغه : 140،4 / 145،4 / 148،4 ، عرض کمر : 110 / 115 / 120 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Dynastar Booster 8 (2010/2011)چوب اسکی Dynastar Booster 8 (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : ALL Mountain/Carving ، سطح سوارکاری : در حال آموزش/متوسط ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : هدایتی ، طول : 154 / 162 / 170 ، عرض دماغه : 115 ، عرض کمر : 70 ، جنس هسته : چوب Wood Fibre ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : 3680 ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Dynastar Contact Groove (2010/2011)چوب اسکی Dynastar Contact Groove (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Carving ، سطح سوارکاری : با تجربه/حرفه ای ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : هدایتی ، طول : 155 / 160 / 165 / 172 / 175 ، عرض دماغه : 118 ، عرض کمر : 66 ، جنس هسته : چوب Wood Fibre ، جنس سطح لغزنده : VHMW ، وزن : 3600 ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Dynastar Legend Mythic Rider Fluid (2008/2009)چوب اسکی Dynastar Legend Mythic Rider Fluid (2008/2009)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Freeride ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : هدایتی ، طول : 165 / 172 / 178 / 184 / 189 ، عرض دماغه : 122 ، عرض کمر : 88 ، جنس هسته : داده نشده ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Dynastar Legend Sultan 80 Fluid (2010/2011)چوب اسکی Dynastar Legend Sultan 80 Fluid (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : ALL Mountain/Freeride ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : هدایتی ، طول : 152 / 158 / 165 / 172 / 178 ، عرض دماغه : 126 ، عرض کمر : 80 ، جنس هسته : Dynapreg ، جنس سطح لغزنده : VHMW ، وزن : 3600 ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Dynastar Team Omeglass (2009/2010)چوب اسکی Dynastar Team Omeglass (2009/2010)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Carving ، سطح سوارکاری : مبتدی/در حال آموزش ، جنسیت : عمومی ، سن : برای نوجوانان ، فرم : هدایتی ، طول : 120 / 130 / 140 / 150 ، عرض دماغه : 108 ، عرض کمر : 65 ، جنس هسته : چوب UD Fiber ، جنس سطح لغزنده : HMW ، وزن : 1200 ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Dynastar Team Omeglass Comp (2007/2008)چوب اسکی Dynastar Team Omeglass Comp (2007/2008)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Carving ، سطح سوارکاری : مبتدی/در حال آموزش ، جنسیت : عمومی ، سن : برای نوجوانان ، فرم : هدایتی ، طول : 136 / 143 / 150 ، عرض دماغه : 113 ، عرض کمر : 64 ، جنس هسته : MuLticeLL ، جنس سطح لغزنده : VHMW ، وزن : 1465 ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Dynastar Team Trouble (2007/2008)چوب اسکی Dynastar Team Trouble (2007/2008)مدل : برای کوه ، نوع سواری : ALL Mountain ، سطح سوارکاری : در حال آموزش/متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای نوجوانان ، فرم : دوقلو ، طول : 105 / 115 / 125 ، عرض دماغه : 114 ، عرض کمر : 76 ، جنس هسته : داده نشده ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Dynastar Trouble Maker (2008/2009)چوب اسکی Dynastar Trouble Maker (2008/2009)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Park&Pipe ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : دوقلو ، طول : 160 / 168 / 175 / 181 ، عرض دماغه : 116 ، عرض کمر : 81 ، جنس هسته : چوب ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Nordica Dead Money (2009/2010)چوب اسکی Nordica Dead Money (2009/2010)مدل : برای کوه ، نوع سواری : FreestyLe ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : دوقلو ، طول : 156 / 163 / 170 ، عرض دماغه : 121 ، عرض کمر : 86 ، جنس هسته : روکش چوب ، جنس سطح لغزنده : UHMW sintered graphite ELectra GaLLiuM ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Nordica Dobermann Spitfire XBI CT (2010/2011)چوب اسکی Nordica Dobermann Spitfire XBI CT (2010/2011)مدل : برای کوه ، نوع سواری : Skicross/Carving ، سطح سوارکاری : با تجربه/حرفه ای ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : هدایتی ، طول : 154 / 162 / 170 / 178 ، عرض دماغه : 120 (دهانه 154 / 162)، 122 (دهانه 170 / 178) ، عرض کمر : 70 ، جنس هسته : چوب CoMposite/Wood ، جنس سطح لغزنده : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس چوب اسکی Nordica Double Six (2009/2010)چوب اسکی Nordica Double Six (2009/2010)مدل : برای کوه ، نوع سواری : FreestyLe ، سطح سوارکاری : متوسط/با تجربه ، جنسیت : عمومی ، سن : برای بزرگسالان ، فرم : دوقلو ، طول : 149 / 156 / 163 / 170 / 177 ، عرض دماغه : 116 / 120 ، عرض کمر : 82 / 84 ، جنس هسته : روکش چوب ، جنس سطح لغزنده : UHMW sintered graphite ELectra GaLLiuM ، وزن : داده نشده ، 0 تومان