برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > دوچرخه و اسکوتر > دوچرخه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

فهرست تمام دوچرخه ، ها Bicycles

خرید و فروش دوچرخه ، های دست دوم

مشخصات و قیمت دوچرخه ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس دوچرخه Geoby JB1640 Qدوچرخه Geoby JB1640 Qمدل : کودکانه ، محدوده مورد استفاده : Kids ، جنس بدنه : فلزی ، قطر و عرض لاستیک : داده نشده ، ترمز چرخ جلو : سیمی ، ترمز چرخ عقب : سیمی ، تعداد سرعت : 1 ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Animator 12 (2011)دوچرخه Giant Animator 12 (2011)مدل : کودکانه ، محدوده مورد استفاده : کودکان ، جنس بدنه : استیل ، قطر و عرض لاستیک : 12 ، ترمز چرخ جلو : ندارد ، ترمز چرخ عقب : پدالی ، تعداد سرعت : 1 ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Animator 16 (2011)دوچرخه Giant Animator 16 (2011)مدل : کودکانه ، محدوده مورد استفاده : کودکان ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 16 ، ترمز چرخ جلو : ندارد ، ترمز چرخ عقب : پدالی ، تعداد سرعت : 1 ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Anthem X 3 (2011)دوچرخه Giant Anthem X 3 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهی (MTB)، کراس ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 26x2،1 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 30 ، وزن : 11،5 ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Anthem X 4 (2011)دوچرخه Giant Anthem X 4 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهی (MTB)، کراس ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 26x2،1 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 27 ، وزن : 12،2 ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Anthem X Advanced SL 0 (2011)دوچرخه Giant Anthem X Advanced SL 0 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهی (MTB)، کراس ، جنس بدنه : کاربنی (پلاستیک کربن) ، قطر و عرض لاستیک : 26x2،1 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 20 ، وزن : 9،9 ، 250000 تومان
عکس دوچرخه Giant Areva 150 (2011)دوچرخه Giant Areva 150 (2011)مدل : نوجوانان ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB) ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 20 ، ترمز چرخ جلو : سیمی (V-Brake) ، ترمز چرخ عقب : پدالی ، تعداد سرعت : 3 ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Cypher (2011)دوچرخه Giant Cypher (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB)، کراس ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 26x2،1 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی ، ترمز چرخ عقب : دیسکی ، تعداد سرعت : 30 ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Cypress W (2011)دوچرخه Giant Cypress W (2011)مدل : بزرگسالان (زنانه) ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB)، مختلف ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 28 ، ترمز چرخ جلو : سیمی (V-Brake) ، ترمز چرخ عقب : سیمی (V-Brake) ، تعداد سرعت : 24 ، وزن : 15،4 ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Jolli 27 (2011)دوچرخه Giant Jolli 27 (2011)مدل : بزرگسالان (زنانه) ، محدوده مورد استفاده : جاده ای، شهری ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 26x1،75 ، ترمز چرخ جلو : سیمی (V-Brake) ، ترمز چرخ عقب : سیمی (V-Brake) ، تعداد سرعت : 1 ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Method 01 (2011)دوچرخه Giant Method 01 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : BMX ، جنس بدنه : آلیاژ کروم و لیبدن ، قطر و عرض لاستیک : 20x2،125 (جلوای)، 20x1،95 (عقبی) ، ترمز چرخ جلو : ندارد ، ترمز چرخ عقب : سیمی (لقمه ای) ، تعداد سرعت : 1 ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Method 02 (2011)دوچرخه Giant Method 02 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : BMX ، جنس بدنه : استیل ، قطر و عرض لاستیک : 20x2،125 (جلوای)، 20x1،95 (عقبی) ، ترمز چرخ جلو : ندارد ، ترمز چرخ عقب : سیمی (لقمه ای) ، تعداد سرعت : 1 ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Reign 0 (2011)دوچرخه Giant Reign 0 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB)، تفریحی ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 26x2،35 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 30 ، وزن : 12،4 ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Reign 1 (2011)دوچرخه Giant Reign 1 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB)، تفریحی ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 26x2،35 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 30 ، وزن : 13 ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Reign 2 (2011)دوچرخه Giant Reign 2 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB)، تفریحی ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 26x2،35 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 27 ، وزن : 13،4 ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Reign SX (2011)دوچرخه Giant Reign SX (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB)، تفریحی ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 26x2،35 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 9 ، وزن : 15 ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Reign X 1 (2011)دوچرخه Giant Reign X 1 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB)، تفریحی ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 26x2،35 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 20 ، وزن : 14،7 ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Roam XR 1 (2011)دوچرخه Giant Roam XR 1 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB)، مختلف ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 28x1،35 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 27 ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Roam XR 2 (2011)دوچرخه Giant Roam XR 2 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : کوهستان (MTB)، مختلف ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 28x1،3 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 27 ، وزن : 12،8 ، 0 تومان
عکس دوچرخه Giant Seek 1 (2011)دوچرخه Giant Seek 1 (2011)مدل : بزرگسالان ، محدوده مورد استفاده : جاده ای ، جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومی ، قطر و عرض لاستیک : 28 ، ترمز چرخ جلو : دیسکی (هيدروليک ) ، ترمز چرخ عقب : دیسکی (هيدروليک ) ، تعداد سرعت : 27 ، وزن : 12 ، 0 تومان