برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > بدنسازی > ترد میل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

فهرست تمام ترد میل ، ها Treadmills

خرید و فروش ترد میل ، های دست دوم

مشخصات و قیمت ترد میل ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس ترد میل HouseFit DH-84224Pترد میل HouseFit DH-84224Pتوان موتور : داده نشده ، میزان سرعت : داده نشده ، حداکثر وزن کاربر : 100 ، تعداد برنامه های ورزشی : داده نشده ، تعداد سطوح دشواری : 8 ، صفحه نمایش : LCD-صفحه نمایش با 5 پنجره اطلاع رسانی ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : از برق شهری 220 V ، 0 تومان
عکس ترد میل Discovery F-16ترد میل Discovery F-16توان موتور : 2 ، میزان سرعت : 1-16 ، حداکثر وزن کاربر : 120 ، تعداد برنامه های ورزشی : 20 (1 تعیین مقدار مسافت، 1 ضربان قلب، 1 تست فیتنس، 1 کاربری، 1 چربی سوز) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : ۳ قسمت LED-صفحه نمایش ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Discovery F-18ترد میل Discovery F-18توان موتور : 2،25 ، میزان سرعت : 1-18 ، حداکثر وزن کاربر : 130 ، تعداد برنامه های ورزشی : 30 (1 تعیین مقدار مسافت، 2 ضربان قلب، 1 تست فیتنس، 1 کاربری، 1 چربی سوز) ، تعداد سطوح دشواری : 15 ، صفحه نمایش : ۳ قسمت LED-صفحه نمایش ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Discovery F-22ترد میل Discovery F-22توان موتور : 2،5 ، میزان سرعت : 1-20 ، حداکثر وزن کاربر : 140 ، تعداد برنامه های ورزشی : 40 (1 تعیین مقدار مسافت، 4 ضربان قلب، 1 تست فیتنس، 2 کاربری، 1 چربی سوز) ، تعداد سطوح دشواری : 15 ، صفحه نمایش : ۴ قسمت LED-صفحه نمایش و 8x32 صفحه نمایش ماتریسی ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Discovery Motion 5000ترد میل Discovery Motion 5000توان موتور : 2،5 ، میزان سرعت : 1-20 ، حداکثر وزن کاربر : 150 ، تعداد برنامه های ورزشی : 8 (1 تعیین مقدار مسافت، 3 ضربان قلب، 1 تست فیتنس، 2 کاربری، 1 چربی سوز) ، تعداد سطوح دشواری : 15 ، صفحه نمایش : صفحه نمایش ۶ اینچی LED-صفحه نمایش با نور پسزمینه آبی ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Discovery Motion 5000 Plusترد میل Discovery Motion 5000 Plusتوان موتور : 3 ، میزان سرعت : 1-20 ، حداکثر وزن کاربر : 150 ، تعداد برنامه های ورزشی : 8 (1 تعیین مقدار مسافت، 3 ضربان قلب، 1 تست فیتنس، 2 کاربری، 1 چربی سوز) ، تعداد سطوح دشواری : 15 ، صفحه نمایش : صفحه نمایش ۶ اینچی LED-صفحه نمایش با نور پسزمینه آبی ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل HouseFit D160 Miracleترد میل HouseFit D160 Miracleتوان موتور : 2 ، میزان سرعت : 0-18 ، حداکثر وزن کاربر : 120 ، تعداد برنامه های ورزشی : 18 (15 داخلی و 3 ۳ برنامه کاربری) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : داده نشده ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل HouseFit HT 9096Eترد میل HouseFit HT 9096Eتوان موتور : 2،5 ، میزان سرعت : 1-16 ، حداکثر وزن کاربر : 130 ، تعداد برنامه های ورزشی : داده نشده ، تعداد سطوح دشواری : 15 ، صفحه نمایش : داده نشده ، حسگر ضربان قلب : دارد (بر روی دسته ها) ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Life Gear TM8403 plusominusترد میل Life Gear TM8403 plusominusتوان موتور : 1،75 ، میزان سرعت : 1-12 ، حداکثر وزن کاربر : 100 ، تعداد برنامه های ورزشی : 6 ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : LED-صفحه نمایش ، حسگر ضربان قلب : دارد (بر روی دسته ها) ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Life Gear TM8407 plusominusترد میل Life Gear TM8407 plusominusتوان موتور : 1،5 ، میزان سرعت : 1-12 ، حداکثر وزن کاربر : 100 ، تعداد برنامه های ورزشی : 3 ، تعداد سطوح دشواری : 2 ، صفحه نمایش : داده نشده ، حسگر ضربان قلب : دارد (بر روی دسته ها) ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Matrix T3xeترد میل Matrix T3xeتوان موتور : 4،2 ، میزان سرعت : 0،8-20 ، حداکثر وزن کاربر : 182 ، تعداد برنامه های ورزشی : 11 (حالت دستی، تپه، 5 Km.، چربی سوز، حالت رژه ارتشی آمریکا (ارتش PFT)، برای نیروی دریایی آمریکا، برای نیروی هوایی آمریکا، برای نیروی دریایی آمریکا، برای آتشنشانان، برای افسران پلیس آمریکا، 1 ضربان قلب.) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : 7" TFT-LCD صفحه نمایش در بازه تکنولوژی Vista ClearT ، حسگر ضربان قلب : سنسور، گیرنده قطبی. ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل SportsArt T652ترد میل SportsArt T652توان موتور : 5 ، میزان سرعت : 0،2-24 ، حداکثر وزن کاربر : 220 ، تعداد برنامه های ورزشی : 18 (Glute 30، Glute 45، 3 Interval، Weight Loss HRC، Cardio HRC، Manual، ZoneTrainer، Hill 1، Hill 2، Hill 3، Quick Start) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : ۳ صفحه نمایش ماتریسی با قابلیت CardioAdvisor ، حسگر ضربان قلب : دارد (داخلی، گیرنده قطبی) ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل HouseFit HT 9102Eترد میل HouseFit HT 9102Eتوان موتور : 3 ، میزان سرعت : 1 - 18 ، حداکثر وزن کاربر : 150 ، تعداد برنامه های ورزشی : داده نشده ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : LCD-صفحه نمایش ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل HouseFit V390 Miracleترد میل HouseFit V390 Miracleتوان موتور : 3 ، میزان سرعت : 1 - 20 ، حداکثر وزن کاربر : 140 ، تعداد برنامه های ورزشی : 18 (۳ کاربری) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : LCD-صفحه نمایش ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Kettler Marathon TX5ترد میل Kettler Marathon TX5توان موتور : 3 ، میزان سرعت : 500700010015 ، حداکثر وزن کاربر : 150 ، تعداد برنامه های ورزشی : 38 (4 کاربری، 2 مسافتی۰ ، تعداد سطوح دشواری : ، صفحه نمایش : ، حسگر ضربان قلب : ، غلطک : ، برنامه تغذیه : ، 0 تومان
عکس ترد میل Kettler Track Performanceترد میل Kettler Track Performanceتوان موتور : 2،5 ، میزان سرعت : 0 - 18 (با گام 0،1 Km/H) ، حداکثر وزن کاربر : 140 ، تعداد برنامه های ورزشی : 16 (4 کاربری، 2 مسافتی (زمان، مسافت، کالری)) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : LCD صفحه نمایش (3D-ماتریس) ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Strength master 100Aترد میل Strength master 100Aتوان موتور : 1،5 ، میزان سرعت : 1 - 12 ، حداکثر وزن کاربر : 110 ، تعداد برنامه های ورزشی : 6 (۵ برنامه،۳ اتوماتیک و ۲ دستی) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : LCD تک رنگ ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Strength master 150Aترد میل Strength master 150Aتوان موتور : 1،5 ، میزان سرعت : 1 - 12 ، حداکثر وزن کاربر : 110 ، تعداد برنامه های ورزشی : 6 (4 برنامه پیش بینی شده با 3 سطح مختلف، 1دستی، 1 ضربان قلب) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : LCD تک رنگ ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Strength master N400ترد میل Strength master N400توان موتور : 2،75 ، میزان سرعت : 1 - 20 ، حداکثر وزن کاربر : 160 ، تعداد برنامه های ورزشی : 18 (11 برنامه پیش بینی شده، 1 دستی، 2 نسبت به ضربان قلب، 4 کاربری) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : LED/LCD صفحه نمایش با نور پسزمینه آبی ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان
عکس ترد میل Strength master TR1200ترد میل Strength master TR1200توان موتور : 2،25 ، میزان سرعت : 1 - 18 ، حداکثر وزن کاربر : 130 ، تعداد برنامه های ورزشی : 22 (17 برنامه پیش بینی شده، 1 دستی، 2 نسبت به ضربان قلب، 2 کاربری) ، تعداد سطوح دشواری : داده نشده ، صفحه نمایش : صفحه نمایش چندرنگ ، حسگر ضربان قلب : دارد ، غلطک : دارد ، برنامه تغذیه : برق شهری 220V ، 0 تومان