برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > لاستیک و لوازم مربوطه > جک ماشین
1 2

فهرست تمام جک ماشین ، ها Car Jack

خرید و فروش جک ماشین ، های دست دوم

مشخصات و قیمت جک ماشین ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس جک ماشین Vitol ST-103Aجک ماشین Vitol ST-103Aنوع جک : جک مکانیکی، لوزی شکل ، توان بلند کردن : 1 ، ارتفاع جک : 35 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Vitol ST-103A جک لوزی شکل (1 Ton)جک ماشین Vitol ST-103A جک لوزی شکل (1 Ton)نوع جک : جک مکانیکی، لوزی ، توان بلند کردن : 1 ، ارتفاع جک : 35 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Vitol ST-105B جک لوزی شکل (1,5 Ton)جک ماشین Vitol ST-105B جک لوزی شکل (1,5 Ton)نوع جک : جک مکانیکی، لوزی ، توان بلند کردن : 1،5 ، ارتفاع جک : 35 ، 0 تومان
عکس جک ماشین ARB Hi-Lift Jack HL-485 (1,2 m)جک ماشین ARB Hi-Lift Jack HL-485 (1,2 m)نوع جک : دستی،for suv (hi-jack) ، توان بلند کردن : 3،175 ، ارتفاع جک : 120 ، 0 تومان
عکس جک ماشین ARB Hi-Lift Jack X-Treme XT-485 (1,2 m)جک ماشین ARB Hi-Lift Jack X-Treme XT-485 (1,2 m)نوع جک : دستی،for suv (hi-jack) ، توان بلند کردن : 3،175 ، ارتفاع جک : 120 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-010جک ماشین Miol 80-010نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 2 ، ارتفاع جک : 34،5 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-011جک ماشین Miol 80-011نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 2 ، ارتفاع جک : 34،5 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-020جک ماشین Miol 80-020نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 3 ، ارتفاع جک : 37،2 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-030جک ماشین Miol 80-030نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 5 ، ارتفاع جک : 41،3 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-031جک ماشین Miol 80-031نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 5 ، ارتفاع جک : 41،3 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-050جک ماشین Miol 80-050نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 10 ، ارتفاع جک : 46 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-060جک ماشین Miol 80-060نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 12 ، ارتفاع جک : 46 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-081جک ماشین Miol 80-081نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 30 ، ارتفاع جک : 46،5 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-082جک ماشین Miol 80-082نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 50 ، ارتفاع جک : 48 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-085جک ماشین Miol 80-085نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 2 ، ارتفاع جک : 37 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-087جک ماشین Miol 80-087نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 4 ، ارتفاع جک : 39 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-089جک ماشین Miol 80-089نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 6 ، ارتفاع جک : 48،5 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-090جک ماشین Miol 80-090نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 3 ، ارتفاع جک : 38،5 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-091جک ماشین Miol 80-091نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 6 ، ارتفاع جک : 46،3 ، 0 تومان
عکس جک ماشین Miol 80-092جک ماشین Miol 80-092نوع جک : جک هیدرولیک ، توان بلند کردن : 8 ، ارتفاع جک : 46،9 ، 0 تومان