برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > بدنه > باربند دوچرخه
1 2 3

فهرست تمام باربند دوچرخه ، ها Attachments Bikes

خرید و فروش باربند دوچرخه ، های دست دوم

مشخصات و قیمت باربند دوچرخه ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس باربند دوچرخه Atera GIRO AFباربند دوچرخه Atera GIRO AFتعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : آلمان ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه AutoMaxi Axis Silver AX 205320باربند دوچرخه AutoMaxi Axis Silver AX 205320تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : فرانسه ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه AutoMaxi Super RIDERباربند دوچرخه AutoMaxi Super RIDERتعداد دوچرخه های قابل اتصال : 3 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : 15 ، محل نصب و استقرار : روی درب عقب ، جنس : آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : فرانسه ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه GeV Over bike GE 4724باربند دوچرخه GeV Over bike GE 4724تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : ایتالیا ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Hakr CYKLO PRO 0900باربند دوچرخه Hakr CYKLO PRO 0900تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : فولاد ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : چک و اسلواکی ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Hakr CYKLO PRO ALU 0901باربند دوچرخه Hakr CYKLO PRO ALU 0901تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : چک و اسلواکی ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Hakr SPEED 0600باربند دوچرخه Hakr SPEED 0600تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : فولاد ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : چک و اسلواکی ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Hakr SPEED ALU PROFI 0902باربند دوچرخه Hakr SPEED ALU PROFI 0902تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : چک و اسلواکی ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc Barracudaباربند دوچرخه Mont Blanc Barracudaتعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : فولاد ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc CARAC UNIVERSALباربند دوچرخه Mont Blanc CARAC UNIVERSALتعداد دوچرخه های قابل اتصال : 2 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : 19 ، محل نصب و استقرار : روی سپر عقب ، جنس : فولاد ، وزن : 17 ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc Classic 622باربند دوچرخه Mont Blanc Classic 622تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : فولاد ، وزن : 3 ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc CROSS 620باربند دوچرخه Mont Blanc CROSS 620تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 2 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : 15 ، محل نصب و استقرار : در چرخ زاپاس ، جنس : فولاد ، وزن : 6،4 ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc Discoveryباربند دوچرخه Mont Blanc Discoveryتعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : فولاد،آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc Easy Grip H3باربند دوچرخه Mont Blanc Easy Grip H3تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 3 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : 15 ، محل نصب و استقرار : روی درب عقب ، جنس : فولاد ، وزن : 11،5 ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc Easy Grip S3باربند دوچرخه Mont Blanc Easy Grip S3تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 3 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : 15 ، محل نصب و استقرار : روی درب عقب ، جنس : فولاد ، وزن : 8 ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc Quickball CM21باربند دوچرخه Mont Blanc Quickball CM21تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 2 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : 15 ، محل نصب و استقرار : روی سپر عقب ، جنس : فولاد ، وزن : 4،4 ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc Scottباربند دوچرخه Mont Blanc Scottتعداد دوچرخه های قابل اتصال : 1 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سقف ، جنس : آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc VARIO 3باربند دوچرخه Mont Blanc VARIO 3تعداد دوچرخه های قابل اتصال : 3 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : روی سپر عقب ، جنس : فولاد،آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Mont Blanc Voyagerباربند دوچرخه Mont Blanc Voyagerتعداد دوچرخه های قابل اتصال : 2 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : 22،5 ، محل نصب و استقرار : روی سپر عقب ، جنس : فولاد،آلومینیوم ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : سوئد ، 0 تومان
عکس باربند دوچرخه Peruzzo Brenneroباربند دوچرخه Peruzzo Brenneroتعداد دوچرخه های قابل اتصال : 2 ، حداکثر وزن یک دوچرخه : داده نشده ، محل نصب و استقرار : در چرخ زاپاس ، جنس : فولاد ، وزن : داده نشده ، کشور تولید کننده : ایتالیا ، 0 تومان