برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > دستگاه پخش و باند > دستگاه پخش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

فهرست تمام دستگاه پخش ، پخش ماشین ، ضبط ماشین ها Car Players

خرید و فروش دستگاه پخش ، پخش ماشین ، ضبط ماشین های دست دوم

مشخصات و قیمت دستگاه پخش ، پخش ماشین ، ضبط ماشین

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس دستگاه پخش Alpine CDE-125BTدستگاه پخش Alpine CDE-125BTفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 5 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : RCA ، USB : دارد ، Bluetooth : دارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : OLED ، 80000 تومان
عکس دستگاه پخش Alpine IVA-W502Eدستگاه پخش Alpine IVA-W502Eفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 5 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : دارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : دارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : 7” TFT فرمت پهن، لمسی ، 70000 تومان
عکس دستگاه پخش Autofun DVA-3110Uدستگاه پخش Autofun DVA-3110Uفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x40 ، بازه فرکانسی : 20 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : 3.5" TFT ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش JVC KD-R516دستگاه پخش JVC KD-R516فرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 5 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : دارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : OLED ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش JVC KD-S641دستگاه پخش JVC KD-S641فرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x45 ، بازه فرکانسی : 5 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : ندارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : ندارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Kenwood KDC-3051GYدستگاه پخش Kenwood KDC-3051GYفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 20 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : ندارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : ندارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Kenwood KDC-3051RYدستگاه پخش Kenwood KDC-3051RYفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 20 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : ندارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : ندارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Kenwood KDC-4051URدستگاه پخش Kenwood KDC-4051URفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 20 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : ندارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Kenwood KDC-415UA/URدستگاه پخش Kenwood KDC-415UA/URفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 20 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : ندارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Kenwood KDC-W7031Yدستگاه پخش Kenwood KDC-W7031Yفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 10 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : ندارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش nTray 8632دستگاه پخش nTray 8632فرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x52 ، بازه فرکانسی : داده نشده ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : دارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : دارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : 8” TFT فرمت پهن، لمسی ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Phantom DVM-2500G HDiدستگاه پخش Phantom DVM-2500G HDiفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x45 ، بازه فرکانسی : داده نشده ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : دارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : دارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : 7” TFT فرمت پهن ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Phantom DVM-3520G HDiدستگاه پخش Phantom DVM-3520G HDiفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x45 ، بازه فرکانسی : داده نشده ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : دارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : دارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : 7” TFT فرمت پهن ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Pioneer DEH-1350MPدستگاه پخش Pioneer DEH-1350MPفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : داده نشده ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : ندارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Pioneer DEH-6000MPدستگاه پخش Pioneer DEH-6000MPفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : داده نشده ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : ندارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Pioneer DEH-6250BTدستگاه پخش Pioneer DEH-6250BTفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : داده نشده ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Pioneer DEH-6310SDدستگاه پخش Pioneer DEH-6310SDفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : داده نشده ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Pioneer DEH-P3200UBدستگاه پخش Pioneer DEH-P3200UBفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : داده نشده ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : ندارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Pioneer DEH-P7250SDدستگاه پخش Pioneer DEH-P7250SDفرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 5 - 20000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : دارد ، USB : دارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : ندارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان
عکس دستگاه پخش Prology CMU-400دستگاه پخش Prology CMU-400فرمت آکوستیک دستگاه : 4.0 ، توان خروجی : 4x50 ، بازه فرکانسی : 30 - 15000 ، پخش MP3 : دارد ، پخش ویدیو : ندارد ، FM/AM : +/+ ، خروجی ساب ووفر : داده نشده ، USB : دارد ، Bluetooth : ندارد ، کنترل از راه دور : دارد ، صفحه نمایش : ندارد ، 0 تومان