برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > لوازم جانبی > سیم بکسل و متعلقات
1 2

فهرست تمام سیم بکسل و متعلقات ، ها Winches Cables

خرید و فروش سیم بکسل و متعلقات ، های دست دوم

مشخصات و قیمت سیم بکسل و متعلقات ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات EAR-001سیم بکسل و متعلقات EAR-001توان کشش : 5000 kg ، طول طناب : 5 متر ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات سیم بکسل EAR-001سیم بکسل و متعلقات سیم بکسل EAR-001توان کشش : 5000 Kg ، طول طناب : 5 m ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات ARB سیم بکسل اضافه (طناب) ARB720سیم بکسل و متعلقات ARB سیم بکسل اضافه (طناب) ARB720توان کشش : 4500 Kg ، طول طناب : 20 m ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات ARB سیم بکسل اضافه (طناب) ARB725سیم بکسل و متعلقات ARB سیم بکسل اضافه (طناب) ARB725توان کشش : 8000 Kg ، طول طناب : 20 m ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات Intertool جرثقيل GT1470سیم بکسل و متعلقات Intertool جرثقيل GT1470توان کشش : 900 Kg ، طول طناب : داده نشده ، ولتاژ کاری : 12 V ، توان موتور : داده نشده ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max قلبم یدک کش 4500 Kgسیم بکسل و متعلقات T-Max قلبم یدک کش 4500 Kgتوان کشش : 4500 Kg ، طول طناب : ندارد ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل ATV 3000سیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل ATV 3000توان کشش : 1360 Kg ، طول طناب : 6 m ، ولتاژ کاری : 12 V ، توان موتور : 0،81 KW; 1،1 اسب بخار ، وزن : 11 ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل ATW 4500سیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل ATW 4500توان کشش : 1590 Kg ، طول طناب : 15 m ، ولتاژ کاری : 12 V ، توان موتور : 0،8 KW; 1،0 اسب بخار ، وزن : 11 ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل ATW 6000 OFF-ROAD Improvedسیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل ATW 6000 OFF-ROAD Improvedتوان کشش : 2720 Kg ، طول طناب : 18 m ، ولتاژ کاری : 12 V ، توان موتور : 0،96 KW; 1،3 اسب بخار ، وزن : 17 ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل EW 6500 OFF-ROAD Improvedسیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل EW 6500 OFF-ROAD Improvedتوان کشش : 2950 Kg ، طول طناب : 24 m ، ولتاژ کاری : 12 V ، توان موتور : 4 KW; 5،5 اسب بخار ، وزن : 30 ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل EW 8500 OFF-ROAD Improvedسیم بکسل و متعلقات T-Max جرثقيل EW 8500 OFF-ROAD Improvedتوان کشش : 3850 Kg ، طول طناب : 28 m ، ولتاژ کاری : 12 V ، توان موتور : 4 KW; 5،5 اسب بخار ، وزن : 42،5 ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max طناب بکسل (17000 Kg)سیم بکسل و متعلقات T-Max طناب بکسل (17000 Kg)توان کشش : 17000 Kg ، طول طناب : 10 m ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max سیم بکسل 13000 Kgسیم بکسل و متعلقات T-Max سیم بکسل 13000 Kgتوان کشش : 13000 Kg ، طول طناب : 9 m ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max کیف برای سیم بکسلسیم بکسل و متعلقات T-Max کیف برای سیم بکسلتوان کشش : ندارد ، طول طناب : ندارد ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات T-Max بست (گیره) BOW 4750 Kgسیم بکسل و متعلقات T-Max بست (گیره) BOW 4750 Kgتوان کشش : 4750 Kg ، طول طناب : ندارد ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات Vitol سیم بکسل ST1004 (3000 Kg)سیم بکسل و متعلقات Vitol سیم بکسل ST1004 (3000 Kg)توان کشش : 3000 Kg ، طول طناب : 4،5 m ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات Vitol سیم بکسل ST205 (2000 Kg)سیم بکسل و متعلقات Vitol سیم بکسل ST205 (2000 Kg)توان کشش : 2000 Kg ، طول طناب : 4،5 m ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات Vitol سیم بکسل ST205B (3000 Kg)سیم بکسل و متعلقات Vitol سیم بکسل ST205B (3000 Kg)توان کشش : 3000 Kg ، طول طناب : 6 m ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات Vitol سیم بکسل ST206B (5000 Kg)سیم بکسل و متعلقات Vitol سیم بکسل ST206B (5000 Kg)توان کشش : 5000 Kg ، طول طناب : 6 m ، ولتاژ کاری : ندارد ، توان موتور : ندارد ، وزن : داده نشده ، 0 تومان
عکس سیم بکسل و متعلقات Warn جرثقيل 12.0XE (78600)سیم بکسل و متعلقات Warn جرثقيل 12.0XE (78600)توان کشش : 5440 Kg ، طول طناب : 24 m ، ولتاژ کاری : 12 V ، توان موتور : 3،4 KW; 4،6 اسب بخار ، وزن : داده نشده ، 0 تومان